WSPÓLNY POKÓJ

WSPÓLNY POKÓJ

Based on the prose of Zbigniew Uniłowski
Directed by: Waldemar Śmigasiewicz
Premiere: 5 November 1998, Teatr Studio, Warsaw