Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)

Dzieła wszystkie Szekspira (w nieco skróconej wersji)

Adam Long, Daniel Singer, Jess Winfield
Directed by: John Weisgerber
Premiere: 10 November 2017, Teatr Polonia, Warsaw