WOJNA NA TRZECIM PIĘTRZE

WOJNA NA TRZECIM PIĘTRZE

Pavel Kohout
Directed by: Paweł Aigner
Premiere: 10 November 2006, Teatr Montownia, Warsaw