TO NIE JEST KRAJ DLA WIELKICH LUDZI

TO NIE JEST KRAJ DLA WIELKICH LUDZI

Michał Walczak
Directed by: Michał Walczak
Premiere: 4 October 2008, Klubokawiarnia Chłodna 25, Warsaw