Policja. Noc zatracenia

Policja. Noc zatracenia

Sławomir Mrożek/Andrzej Saramonowicz
Directed by: Andrzej Saramonowicz
Premiere: 17 January 2020, Teatr Polonia, Warsaw