HISTORIA O NARODZENIU PANA JEZUSA NA DWORCU CENTRALNYM

HISTORIA O NARODZENIU PANA JEZUSA NA DWORCU CENTRALNYM

Wojciech Tomczyk
Directed by: Piotr Cieplak
Premiere: 26 December2003, Dworzec Centralny, Warsaw