TESTOSTERON

TESTOSTERON

Andrzej Saramonowicz
Directed by: Agnieszka Glińska
Premiere: 22 June 2002 r., Teatr Nowy, Warsaw